Zkoušky ZK kovy PDF Tisk

 

Svářeč podle ČSN - Zkoušky kovy

DSC05008

ZKOUŠKY ZÁKLADNÍCH A ZAŠKOLOVACÍCH KURZŮ PRO SVAŘOVÁNÍ KOVŮ, PÁJENÍ MĚDI  PODLE ČSN 050705

Zkoušky provádí pověřená zkušební organizace od České svářečské společnosti ANB. Zkoušky obvykle navazují na přípravný kurz.
Zákazník si může vybrat jakoukoliv zkoušku, které předchází příprava.
Zkušební orgán (PWE) je přítomen teoretické a praktické zkoušce, přičemž musí provést kontrolu všech svařených zkušebních kusů. Má zodpovědnost za dodržení průběhu zkoušky.
Zkoušky jsou obvykle v rozsahu - 1 den.

 

  • Zkoušky základních kurzů pro svařování kovů a pájení mědi

Teoretická a praktická zkouška podle normy ČSN 050705.
Uchazeč obdrží v souladu s normou "Osvědčení o zkoušce základního kurzu" a "Průkaz odborné kvalifikace svářeče" České svářečské společnosti ANB. Platnost 2 roky.

  • Prolongační zkoušky svařování kovů a pájení mědi

Prodlužovací zkoušky podle ČSN 050705 mohou být provedeny po ukončením platnosti Osvědčení ze základního kurzu, nejméně však do čtyř let od poslední zkoušky nebo prodloužení.Oprávnění ke svařování kovů a k pájení však platí pouze po dobu vymezenou v osvědčení - 2 roky.
Doškolení a přezkoušení provádí jednotlivé svářečské školy nebo ATB.

DSC05014DSC05016