Normy pro výpočty konstrukcí z plastů PDF Tisk

 

ČSN EN 1778 - Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů – Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů.

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení charakteristických hodnot nutných pro navrhování svařovaných konstrukcí z termoplastů (nádrže, kontejnery, aparatury) a umožňuje definovat vlastnosti materiálů jak při jednotném tak při kombinaci zatěžových stavů. Norma je v příloze doplněna praktickými příklady výpočtů pro jejich kombinace.

ČSN EN 12573-1 Svařované stabilní beztlakové nádrže (tanky) z termoplastů – všeobecné zásady.

Tato norma stanoví všeobecné zásady pro svařované stabilní beztlakové nádrže z termoplastů. Popisuje postup získání informací o budoucím díle pomocí dotazníku, empiricky stanoví geometrii svarových ploch, způsob označení hotového díla i požadavky na transport a ukládání.

ČSN EN 12573 – 2 Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádoby- část 2: Výpočet svislých válcových nádrží.

Tato norma stanoví pravidla pro návrh a výpočet svařování statických svislých beztlakových válcových termoplastických nádob s plochým dnem, vyrobených z PE, PP, PVC, PVDF.Umožňuje empirickým způsobem výpočet jak jednoplášťových, tak víceplášťových nádob s limitním přetlakem max. 0,005 bar a podtlakem max. 0,003 bar.

ČSN EN 12573 – 3 Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádoby- část 3: Návrh a výpočet svislých jednovrstvých pravoúhlých nádob.

Tato norma stanoví návrh a výpočet jednovrstvých pravoúhlých nádob vyráběných z PE, PP, PVC, PVDF. Norma uvažuje i se zpevněním na vnější staně žebry, nebo nosníky ze stejného nebo jiného materiálu. Výpočet je opět limitován naximálním podtlakem a přetlakem média.

ČSN EN 12573 – 4 Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádoby- část 4: Návrh a výpočet přírubových spojení.

Tato norma stanoví pravidla pro výpočet přírubových spojení u deskových konstrukcí, určuje způsob konstrukce jednotlivých způsobů spojení a geometrii svarových ploch.