Navrhování konstrukcí z termoplastů PDF Tisk

 

Pro navrhování a posuzování konstrukcí z termoplastů je možné v odůvodněných případech použít zjednodušený výpočet, a to pomocí dovoleného napětí a modulu tečení určeného podle maximální předpokládané úrovně napětí v konstrukci.

Takto určený modul tečení je pak aplikován na celou konstrukci. Např. podle našich norem ČSN EN 12573-1 až 3 lze tímto způsobem navrhovat a posuzovat ručně jen některé ve vnitřním prostoru umístěné nadzemní válcové a hranaté nádrže pro beztlaké ukládání tekutin. Přitom je nutno současně použít ČSN EN 1778, která se zabývá mechanickými vlastnostmi termoplastů. (viz normy pro výpočty)

Pro nadzemní nádrže a jejich dílce z termoplastů pro beztlaké ukládání vodu ohrožujících tekutin je nutné ještě použít směrnici č. MOS/AVKT/101. Podle německé směrnice DVS 2205 je možné řešit ručně nejen vnitřní, ale i některé venkovní nadzemní válcové a hranaté nádrže pro beztlaké ukládání tekutin.

Pro nadzemní nádrže se často používají jednoduché programy výrobců termoplastů, např. program firmy Röchling či firmy Simona. Výstupem těchto programů však není statický posudek, ale jen návrh dimenzí nádrže.

V případě, že se jedná o složitější typ konstrukce, např. podzemní nádrže, při uvažování většího počtu zatěžovacích stavů, při nutnosti posouzení stability či vlivů změny teploty apod., je nutné provést analýzu pomocí softwaru založeného na metodě konečných prvků (MKP) při současném použití norem ČSN EN, EN, DIN či směrnice DVS, popř. využít konkrétní informace od výrobce materiálu. Pomocí MKP lze samozřejmě řešit nadzemní i podzemní nádrže a rovněž ostatní typy termoplastových konstrukcí. Přitom je možné uvažovat jak zjednodušený, tak i zpřesněný materiálový model.

  • Pro statické posouzení termoplastových konstrukcí je potřebné zajistit závaznou písemnou formou následující údaje. (viz příloha - dotazník)
  • Pro kontrolu všech potřebných dokumentů viz příloha - Informativni pokyny pro investora nebo svářečský dozor