Normy pro nedestruktivní zkoušky svarů z termoplastů PDF Tisk

 

NDT – NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVAROVÝCH SPOJŮ – NORMY


ČSN EN 13100-1 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů z termoplastů, vizuální kontrola- přípravy spoje během svařování a po svařování, protokol o kontrole.

ČSN EN 13100-2 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Radiografická kontrola

Návrh normy pro zkoušky svarů z plastů rentgenem.

ČSN EN 13100-3 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kontrola ultrazvukem

Návrh normy pro zkoušky svarů z plastů ultrazvukem.

ČSN EN 13100-4 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím

Návrh normy pro zkoušky těsnosti svarů z plastů vysokým napětím.

ČSN EN 14728 Geometrické vady termoplastických svarů - Klasifikace

Návrh normy řeší pojmenování a rozdělení vad svarů do 6 skupin a kódové definování tvaru a směru vady.

Technická pravidla a směrnice:


DVS 2202 díl 1 - Posuzování vad svarů. Příznaky, popis ohodnocení. -Směrnice Německého svazu pro svařovací techniku (používaná obecně v Evropě).
TP B 501 - Nedestruktivní zkoušky svarových spojů z termoplastů. - Technické pravidlo České svářečské společnosti ANB.
TP B 502 - Svarové spoje termoplastů. Klasifikace vad a určování stupňů jakosti. - Technické pravidlo České svářečské společnosti ANB.
TP G 921 02 - Vizuální hodnocení svarových spojů plastů (pro plynovody v ČR) – technické pravidlo GAS s.r.o.