Normy pro destruktivní zkoušky svarů z termoplastů PDF Tisk

 

DT – DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVAROVÝCH SPOJŮ PLASTŮ - NORMY

 

Norma pro destruktivní zkoušky svarů ČSN EN 12814 řeší ve svých částech jednotlivé zkušební metody zkoušení příp. požadavky pro její splnění. V částech 1 -7 jsou dále určeny minimální požadavky na obsah protokolů pro jednotlivé zkušební postupy.


Základní rozdělení je provedeno takto:

ČSN EN 12 814 -1 Zkouška ohybem

Norma stanoví základní postupy, výběr a zhotovování zkušebních těles i vyhodnocení výsledků pro zkoušku ohybem. Zavádí různé typy zkoušek, např. patní, čelní a boční.

ČSN EN 12 814 -2 Zkouška tahem

Norma stanoví přístup k nejpoužívanější mechanické zkoušce, výběr a tvar zkušebních těles pro trubky a ostatní polotovary, vyhodnocení výsledků i úprav zkušebních těles v případě nejednoznačného průběhu zkoušky, dále stanovuje podmínky pro krádkodobý svařovací faktor.

ČSN EN 12 814 – 3 Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu

Norma stanoví postup dlouhodobého namáhání zkušenbích těles při definovaných zkušebních podmínkách, výběr zkušebních těles, velikosti zatížení a vyhodnocení zkoušky. Stanovuje krádkodobý svařovací faktor.

ČSN EN 12814 – 4 Odlupovací zkouška

Norma podle níž se provádí poměrně málo známá zkouška odlupovací. Tato zkouška původně vychází ze zkoušení přeplátovaných spojů folií. Vzhledem ke své jednoduchosti se s ůspěchem používá i u dalších metod svařování (elektrotvarovka, polyfůzní svar). V rámci normy jsou definovány jednotlivé postupy (T zkouška, zkouška stlačováním, odtrhováním), rozměry zkušebních těles, způsob a směr vyvíjení zkušební síly a vyhodnocení zkoušky, případně možnosti dílenského zkoušení.

ČSN EN 12814 – 5 Makroskopická zkouška

Norma stanoví postup provádění makroskopické zkoušky, což je posuzování vzhledu svaru na řezu s leptáním povrchu, nebo bez. Stanovuje základní pojmy pro vady které se mohou v kontrolovaném povrchu vyskytnout, způsob výběru a přípravy vzorků a jejich vyhodnocení.

ČSN EN 12814 – 6 Zkouška tahem při nízkých teplotách

Norna stanoví postup s provádění tahových zkoušek ze extrémních teplot. Určuje výběr a zhotovení zkušebních těles, postup provádění, teploty a vyhodnocení zkoušky.

ČSN EN 12814 – 7 Zkouška tahem zúženého zkušebního tělesa

Norma stanovuje postup provádění a vyhodnocení tahové zkoušky na tělesech s upraveným tvarem a průřezem.

ČSN EN 12814 – 8 Požadavky

Norma stanovuje požadavky na výsledky jednotlivých zkoušek pro základní materiály, obsahuje svařovací faktory, minimální úhly ohybu a závěrečná vyhodnocení zkoušek. Je proto nedílnou součástí předchozích částí.